Dåligt med utbildning om hygien

Det finns inte tillräckligt med utbildning om hygien på restauranger och storkök i länet. Det menar Sara Mari Jonsson som är länschef för kostverksamhet. Enkla saker, som att tvätta händerna efter att varit på toaletten, glöms bort.

Micke Sundström är kock i köket på Sunderbyns sjukhus. Han tycker att hygienen är god men ser brister i den fortlöpande utbildningen.