Konflikten om ungdomshockeyn över i Kiruna

Konflikten mellan Kiruna kommun och ungdomshockeyn är över. Föreningarna blir inte av med sitt aktivitetsbidrag. Det beslutade fritids- och kulturnämnden på onsdagen. Bråket handlade om hockens sätt att nivåanpassa sina spelare som kommunen likställde med så kallad toppning. En rad förebyggande åtgärder sätts nu in där kommunen ordnar med ledarutbildningar, seminarier och utvärderar idrottsföreningarnas arbete.