Dåliga språkkunskaper ger färre utbytesstudenter

Intresset för att studera utomlands har minskat något på senare år. En av anledningarna är att de svenska studenternas språkkunskaper har blivit sämre. Idag är det många som bara har ett andraspråk, nämligen engelska, berättar Inger Niska-Ekblom som jobbar på Luleå tekniska universitet (LTU) med studentutbyte.

LTU har utbytesavtal med många utländska universitet och högskolor. Studenter härifrån väljer att åka ut i världen för att plugga, det rör sig om runt 120 studenter per termin. Men det kommer också hit många studenter från hela världen, omkring 170 studenter varje termin. De flesta kommer från Europa men också från bland annat Sydkorea och Hongkong.