Gör fler mätningar av berggrunden, tycker expert

Under måndagen drabbades Malmberget av ytterligare ett jordskalv. LKAB stoppade gruvbrytningen och utrymde gruvan. Vägar stängdes också av i området. Det är andra gången på kort tid som malmbergsbor känner av ett jordskalv men enligt LKAB finns det inte någon anledning att vara orolig och gruvbolaget gör regelbundet egna mätningar av aktiviteten i området. Det gör däremot inte Svenska Seismologiska Stationsnätet vid Uppsala universitet som idag mäter och analyserar aktiviteten på många andra håll i landet. Reynir Bödvarsson som är föreståndare vid institutionen för geovetenskaper skulle gärna se ett samarbete med LKAB eftersom området är väldigt intressant geologiskt sett.