Enighet är lösningen

Gemensamma krafttag är vad som måste till om klyftan mellan fattiga och rika ska minska. Det tycker Hans Abrahamsson, forskare i internationell politisk ekonomi vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, som på torsdagkväll höll en föreläsning vid Luleå tekniska universitet.