Barnfetma - en livsfarlig epidemi

Fler och fler barn är överviktiga och därför har barnavårdcentralerna sedan i januari börjat mäta BMI, body mass index, på alla barn som fyllt fyra år. BMI är ett mått för om en person är under eller överviktig.

Hans Ekenberg som är barnhälsovårdsöverläkare i Norrbotten ser allvarligt på den ökande fetman och menar att en anledning är för dålig kunskap. I januari hölls utbildning för personal på inom barnhälsovården i Gällivare och i maj är det Luleås tur men Hans Ekenberg tycker att det också behöver satsas mer på att öka kunskaperna hos föräldrar.