Så sänker jobbavdraget din skatt

Här kan du se hur mycket det nya jobbavdraget normalt sänker skatten vid olika arbetsinkomster för den som inte är pensionär:

Månadsinkomst        Förbättring per månad
15 000 kr                              597 kr
20 000 kr                              757 kr
25 000 kr                              917 kr
30 000 kr                            1133 kr
35 000 kr                            1133 kr
40 000 kr                            1168 kr
45 000 kr och mer               1201 kr


Månadsinkomster 2007 i jämförelse med 2006 för personer födda 1942 och senare med 32 kr i kommunalskatt. Källa: SPCS Skatt.
 
Exempel, inkomståret 2007 med 360 000 kr i årsinkomst (30 000 kr i arbetsinkomst per månad):

Taxerad inkomst:                       360 000 kr
Grundavdrag:                            - 11 900 kr
Beskattningsbar inkomst:            348 100 kr
Skatter:                                     117 672 kr
Skattereduktion, jobbavdrag:       -11 357 kr
Slutlig skatt:                               106 315 kr
Slutlig skatt 2006:                       119 916 kr
Skatteskillnad:                             13 601 kr

Så blir din nya A-kasseavgift

En av de stora negativa förändringarna 2007 är att A-kasseavgiften höjs och inte heller ger någon skattereduktion längre. Trots höjningen blir ersättningen sämre för den som blir arbetslös. Kraven på dem som är arbetslösa har höjts.
Här kan du se en tabell som visar hur stor den nya avgiften blir för olika a-kassorna (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).

(pdf)

OBS: För att öppna filen behövs ett tillägg till din webbläsare. Hämta det gratis.