2007-10-18

- KO stämmer Ryanair
- Barn riskerar förgiftas av kritor
- Dyrare för kvinnor att försäkra bilen
- EU-beslut ger billigare bilreparationer
- Myndigheter kartlägger sms-lån

KO stämmer Ryanair
Konsumentombudsmannen (KO) drar nu flygbolaget Ryanair inför rätta. KO menar Ryanair inte ger passagerare den kompensation de har rätt till vid inställda flyg. Fallet handlar mer specifikt om ett svenskt par som tvistar med Ryanair. KO anser att fallet har stort allmänintresse och att resultatet kan bli prejudicerande. Därför utnyttjas möjligheten att gå in som så kallat KO-biträde och representera paret i domstol.

Barn riskerar förgiftas av kritor
Kritor som sålts av Överskottsbolaget innehåller för höga halter av bly och krom. Upptäckten gjordes av Kemikalieinspektionen som analyserat kritorna. Nu har försäljningen av kritorna förbjudits av inspektionen som menar att barn riskerar att få blyförgiftning om de äter kritorna. Förbudet gäller kritorna Art Oil Paste och Dash Oil Pastels. 

Dyrare för kvinnor att försäkra bilen
I framtiden kommer det att bli dyrare för kvinnor att försäkra bilen. Samtidigt kommer det att bli billigare för män. Ja, det tros bli effekten av ett EU-direktiv som förbjuder könsdiskriminerande premier, det här skriver Göteborgsposten. I dagsläget finns kön ofta med som parameter när försäkringspremien räknas ut. Ofta är det dyrare för män och därför skulle kvinnorna bli förlorare om premierna blir jämställda.

EU-beslut ger billigare bilreparationer
Biltillverkarna Daimler Chrysler, Toyota, General Motors och Fiat måste lämna fullständig teknisk information om sina bilar till mindre bilverkstäder. Det har EUs konkurrensmyndighet beslutat, rapporterar e24.se. För bilägarna kommer detta troligen att innebära lägre reparationskostnader. EU anser att biltillverkarna favoriserar märkesverkstäderna genom att inte ge ut information om bilarna till oberoende mekaniker. EU har också gjort en undersökning som visade att märkesverkstäder rent generellt är betydligt dyrare än fristående bilmekaniker.

Myndigheter kartlägger sms-lån
Hur ser unga på så kallade sms-lån och vad går pengarna till? Ja, de frågorna hoppas Konsumentverket och Kronofogden få svar på i en stor kartläggning på Internet som genomförs den här veckan. Antalet sms-låntagare som inte klarar av att betala sina lån ökar nämligen markant. Om trenden håller i sig kommer 10 000 svenskar i år hamna hos kronofogden för obetalda sms-lån, de flesta av dessa är i åldrarna 18 till 25 år. Med kartläggningen hoppas man bland annat få fram information som kan användas av skuldrådgivare som föreläser i skolor. Dessutom ska svaren användas i Konsumentverkets arbete för ändrad lagstiftning för snabblån.