2008-02-20

- Mobillån återigen inför rätta
- Höga försäkringspremier ska utredas
- Hårdare tag mot fondbolagen
- SMS ska minska kortbedrägerier
- Populärt byta elleverantör
- Sveriges nyttigaste bröd i domstol

Mobillån återigen inför rätta
Konsumentombudsmannen KO drar nu återigen sms-låneföretaget Mobillån inför rätta. Orsaken är att bolaget ännu inte sänkt låneavgifterna. I slutet av januari förbjöd Marknadsdomstolen bolaget att ta ut högre avgifter än vad kostnaderna faktiskt är för lånen. Men två veckor efter domen hade avgifterna fortfarande inte sänkts. KO vill därför att Marknadsdomstolen utdömer ett vite för företaget på 750 000 kronor. Mobillåns vd Magnus Johansson säger till tidningarnas telegrambyrå att avgifterna ska sänkas. Han tycker att det är orimligt att KO går till domstol bara 10 arbetsdagar efter det förra beslutet.  

Höga försäkringspremier ska utredas
Finansinspektionen och Konsumentverket ska nu utreda om försäkringsbolagen gör något fel när de tar ut högre försäkringspremier från folk som har betalningsanmärkningar. Allt fler försäkringsbolag tar med betalningsanmärkningar i premieberäkningarna. En hemförsäkring kan till exempel bli dubbelt så dyr hos If om man har en betalningsanmärkning. Ett annat exempel är Folksam som menar att personer med betalningsanmärkningar råkar ut för dubbelt så många försäkringsskador som genomsnittet, det här skriver Svenska dagbladet. 

Hårdare tag mot fondbolagen
Finansinspektionen FI ska få fler möjligheter att ingripa mot fondbolag som inte sköter sig. Enligt ett kommande lagförslag ska FI få möjlighet att utfärda straffavgifter på upp till 50 miljoner kronor. Dessutom skall FI kunna sparka ledningen och styrelsen i de fondbolag som inte sköter sig. Det här innebär att fondbolagen kommer att omfattas av samma regler som idag redan omfattar banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag, det här skriver svenska dagbladet. Samtidigt konstaterar FI att fondbolagen är förhållandevis välskötta.

SMS ska minska kortbedrägerier
En nytt system för att minska kortbedrägerierna är på gång i Sverige. Det är banken Forex som nu ska testa en sms-lösning. Varje gång en betalning sker med kort skickas ett sms till kundens telefon. För att betalningen skall slutföras så måste kunden svara på sms-et och ange en extra kod, det här skriver tidningen City. 

Populärt byta elleverantör
Allt fler byter elleverantör. Mer exakt så bytte 422 000 hushåll elleverantör i fjol, en ökning med 24 procent jämfört med året före. Statistiska centralbyrån tror att en orsak är att elbolagen ökat marknadsföringen. I december månad sågs dock ett trendbrott, då var det faktiskt färre som bytte jämfört med samma månad året innan.  

Sveriges nyttigaste bröd i domstol
Är Wasa sport Sveriges nyttigaste bröd? Den frågan ska nu tas upp i Marknadsdomstolen efter att konkurrenten Pågens i Malmö stämt Wasabröd. Pågen anser nämligen att Wasabröd inte har några som helst belägg för att brödet Wasa sport är Sveriges nyttigaste, det här rapporterar Radio Värmland.