Hur slipas kniven bäst?

Vad gör vi när knivarna blir slöa? Plånboken har testat tre olika knivslipningsmetoder. För att få ett riktigt expertutlåtande tog vi hjälp av stjärnkrögaren Erik Lallerstedt.

De tre slipmetoder som Plånboken använde och vars resultat bedömdes av kocken Erik Lallerstedt var:

Elektrisk knivslip, OBH Nordica, 699 kronor

Manuell knivslip, Smith's, 129 kronor

Jonhhy Hellergård, profesionell knivslipare, 30 kronor per kniv


Tre slöa oslipade knivar, två kockknivar och en filékniv, användes i testet. Plånboken följde instruktionerna som följde med de två köpta sliparna.

Den slipning som mästerkocken Erik Lallerstedt pekade ut som den bästa var den som knivsliparen Johnny Hellergård hade slipat. Den kniven hade dessutom en betydligt bredare egg vilket innebär att den kommer att hålla sig vass längre än de andra. 

De andra två slipmetoderna fick också godkänt av Erik Lallerstedt, även om han inte kommer att gå iväg och handla en hemmaslip själv.

Godkänt för alla tre alltså, men den professionellt slipade kniven utsågs till en klar segrare.

En privatperson rekommenderas att slipa sina knivar minst en gång om året för att ha vassa knivar i lådan. Dessemellan räcker det med att bryna kniven - alltså räta upp eggen och vässa den. Ett bryne ersätter dock inte slipning.