Skuldsanering

2010-10-06

Vad har hänt med de två lagförslagen som skulle göra det enklare att få skuldsanering?

2010-09-29

I januari 2009 gick Mats Grips företag i konkurs efter 26 år. Då raserades hans privatekonomi totalt.

- För oss småföretagare som jobbar hårt så finns det ingen hjälp att få när det är tufft, ingen bryr sig om ett litet företag, säger Mats Grip.

När finanskrisen fick grepp om svensk ekonomi under hösten 2008 var det många småföretagare som drog efter andan, och konkurserna ökade med nästan 40 procent i jämförelse med samma tid året innan.

 Precis som många andra småföretagare gick Mats Grip in med sin villa som säkerhet i företaget. Nu vet han inte hur han ska klara nästa månad.