Slutrökt på uteserveringar – kommer ciggkonsumtionen att minska?

8:00 min

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på uteserveringar. Vilka insatser från statens sida att begränsa tobakskonsumtionen tidigare har lyckats? Vad har haft sämre effekt? Och kommer det nya förbudet göra att svenskarna köper mindre cigaretter? Intervju med professor Gunilla Jarlbro, som forskat mycket om hälsokommunikation.