23 januari: Kryssa med dikter eller dikta med kryss

Annika Liljegren kom denna snöiga förmiddag till studion och berättade om något så märkligt som poesibingo. Annika är biblotikarie från Kristinebergs bibliotek och man ville testa något nytt - valet föll på en poesibingoafton. I korthet går poesibingo ut på att åhörarna väljer ut ett antal ord ur dikterna som ska läsas, får en poesibingo- bricka och kryssar sedan i om de valda orden finns med på den egna brickan.