23 januari: Café Parkaden en mötesplats för ungdomar

Många ungdomar sätter likhetstecken mellan kultur och sååååå tråkigt. Två personer som gärna vill visa att kultur kan vara något helt annat, är Christian Haglund, kulturutvecklare Ungdom Borås och Daniel Börjesson allt i allo på Kulturkontoret. Christian och Daniel berättade om Café Parkaden som är en mötesplats där ungdomar själva skapar kultur. Det kan handla om att spela musik, läsa poesi eller anordna en scenfestival - begränsningarna är få och scenen är öppen för alla. Christian och Daniel berättade också att Café Parkaden har börjat göra sig ett namn ute bland Sjuhäradsbygdens ungdomar, under 2006 hade man i snitt 160 besökare på sina evenemang.