Förmiddag 28 december

Värnlösa barns dag

Vad betyder "Värnlösa barn"? Vad är det vi uppmärksammar denna dag - eller borde uppmärksamma?

Gästerna i programmet var överens om att man bör tänka på alla oskyldiga barn varje dag - och på hur vi vuxna värnar om barnen på bästa sätt.

Kanske skulle man göra om dagen till "Barnkonventionens Dag"? I programmet hördes också Lisa Lundgren som jobbat för Rädda Barnen i Sydasien.