Name the pet/child

Om mindre än en månad får jag barn. Jag är helt clueless när det gäller ett namn till detta barn. Det är ett problem. Om man inte kommer på nåt inom tre månader efter födseln får staten bestämma. Då kan det bli Magnus och så kan vi inte ha det. Om barnets far får bestämma blir det Pavel och så kan vi inte heller ha det. Jag gillar ju Aina men eftersom det betyder snuten där barnet ska växa upp så känns det inte som ett framgångsrecept. Så hjälp mig nu vad ska barnet heta?

/Emma