Carl Bildt: -Regeringen gör MYCKET för Dawit Isaak!

Efter riksdagens utrikespolitiska debatt den 16 februari 2011 försökte Expressen få svar av utrikesminister Carl Bildt om vad regeringen gör för fängslade Dawit Isaak.

Svaret blev:

-!

UD:s kommunikationschef Cecilia Julin sa lite mer i senaste Publicerat.

Se här under!

Intervjun gjordes sen (S):s utrikespolitiske talesman Urban Ahlin i en i Svenska Dagbladet krävt att regeringen utser ett speciellt sändebud som arbetar för Dawit Isaaks frigivning.

Carl Bildt sa till Expressen.se att ett sådant redan finns. Nämligen Eritreaambassadör Fredrik Schiller.

Enligt vad Cecilia Julin sa till Publicerat, så åker Schiller till Eritrea ungefär en gång i månaden.