Stopp för skatteindrivning diskuteras igen som vapen

I samband med SVT:s dokumentär om Dawit Isaak, som sändes den 18 september (2011) har diskussionen om att regeringen skulle försöka stoppa Eritreas indrivning av skatt bland exileritreanerna blivit aktuell igen. Och enligt TT har Sverige tidigare försökt få EU att slå mot Eritreas skatteindrivning bland exileritreaner, allt enligt utrikesminister Carl Bildt.

Men Bildt vill inte berätta om Sverige ensamt ska använda vapnet i fallet med fängslade journalisten Dawit Isaak.

Tidigare hotade Storbritannien att göra så i fallet med de fyra britter som frigavs tidigare i år.

Läs hela TT:s artikel här under:

Och varför inte Åke Wredéns blogg i samma fråga - Wredén tycker, lite ironiskt, att det är trevligt att Stockholmsmedierna nu vaknar:

Stockholm (TT)

Sverige har försökt få EU att slå mot Eritreas skatteindrivning bland exileritreaner, enligt utrikesminister Carl Bildt.

Men han vill inte berätta om Sverige ska använda vapnet i fallet med fängslade journalisten Dawit Isaak.

-Jag vill inte uttala mig om det, skulle vi göra det så skulle vi säkert inte tala om det just då i alla fall, säger Bildt.

Exileritreaner avkrävs två procent av inkomsten, troligen diktaturens största inkomstkälla enligt FN. Från Sverige rör det troligen tiotals miljoner kronor.

Svensk-eritreanska journalisten Isaak är sedan tio år fängslad i Eritrea utan rättegång och svenska regeringen kritiseras för tystnad och passivitet.

I maj fick Storbritannien fyra fängslade medborgare släppta i Eritrea efter hot om att stoppa skatteindrivningen.

"Andra åtgärder"

Bildt pekar på att de enbart hade brittiska medborgarskap, inte dubbla - en "avgörande" skillnad för hur ärenden kan drivas. Han säger att Sverige pratat med britterna om deras erfarenheter, men valt att gå andra vägar.

-Vi gick vidare med andra åtgärder i stället just då.

TT: Vilka åtgärder då?

-Det kan jag inte gå in på.

Enligt Bildt har Sverige också försökt pressa på för att få mer storskaliga åtgärder mot indrivningen inom EU, vilket kunde bli ett tyngre ekonomiskt slag mot Eritrea. Men det har inte lyckats eftersom andra EU-länder, med fängslade medborgare i andra länder, då kräver åtgärder mot dessa länder.

-Det finns väldigt många länder som har liknande fall, och det innebär att det ibland kan vara svårt att vinna gehör för ett enstaka fall.

Ännu i livet

Bildt säger vidare att han "utgår från" att Dawit Isaak ännu är i livet.

-Jag tror att vi skulle förmodligen veta om så inte är fallet, så vi har all anledning att utgå från det.

Han säger att information om Isaak är sporadiskt och måste kontrolleras. Utrikesdepartementet bygger sin bedömning av hans väl och ve på helheten, enligt Bildt.

-Det handlar mindre om en enstaka information än om en sammanvägning av information.

Tomas Bengtsson/TT

-------------------------------------------------------

Från Åke Wredens blogg (www.wredenblogg.bloggspot.com). Wreden har - som några andra - varit inne på det här flera gånger tidigare:

-------------------------------------------------------- 

I dag (18/9) sänder Sveriges Television ett program där man "avslöjar" hur regimen i Eritrea driver in skatt från eritreaner bosatta i Sverige. En artikel i samma ämne från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) finns att läsa bland annat i Dagens Nyheter.

Det var på tiden! Regimens påtryckningar på dem som lever i exil i Sverige har varit ett känt problem under ett antal år.

Eritrea är sedan ett årtionde en av jordens mer hårdföra diktaturer, och bland de många som blivit politiska fångar där finns journalisten Dawit Isaak, svensk medborgare och tidigare bosatt i Göteborgstrakten, där hans familj nu finns.

Dawit Isaak fängslades för i ganska jämnt tio år sedan, när de tidigare planerade riksdagsvalen stoppades och samtliga oberoende tidningar och andra medier krossades. En rad redaktörer och andra tidningsmän låstes då in och förblev sittande i fängelser och fångläger där några av dem sedan har dött av sjukdom och umbäranden.

Denna regim ordnar varje år en officiell propagandafestival i norra Stockholm, det kommer regelbundna besök till denna av högt uppsatta koryféer i diktaturen och det pågår kontinuerligt en skatteuppbörd som organiseras av landets ambassad i Stockholm. Detta har de ledande nyhetsmedierna under lång tid tagit lätt på. Det är bra att Svcriges Television nu tagit frågan på allvar.

Jag har skrivit om detta några gånger. I en gästkrönika i Karlskoga-Kuriren sommaren 2009 skrev jag så här:

" I Europa – även i Sverige – tillåts regimen i praktiken driva in skatt från exileritreanerna. Det sker delvis med påtryckningar. Den som inte betalar, eller som yttrar sig till förmån för politisk frihet i Eritrea, riskerar repressalier mot släktingar i hemlandet eller mot egendom som familjen kan ha kvar där. Även den rätt stora uppslutningen vid den regimvänliga stödfestivalen kan ses i det ljuset – allt är inte nationalism eller att man faktiskt stödjer diktaturen. Trycket från regimen i Asmara är kännbart även i Sverige.

Hur Eritreas regim får hålla den verksamheten gående – med en ambassad som av allt att döma är ett centrum för det som brukar kallas flyktingspionage – skulle vara ett annat ämne där de tyngre medierna i Stockholm skulle kunna göra en hel del journalistiskt grävarbete – ifall de fortfarande var intresserade av sådant. "

Krönikan i övrigt hade den här texten:

" I Stockholm har det just varit festival, till stöd för en av klotets hårdare diktaturer. En mycket ledande man i den regimen var på besök och talade på festivalen. Den regering han arbetar för håller ett mycket stort antal människor i fångläger, däribland alla de journalister som greps 2001 och som inte dött i lägren under de åtta år som gått. En av dessa fångar är Dawit Isaak, svensk medborgare med familjen i Göteborg.

Samma regim som håller honom i fängelse har alltså just genomfört en rätt avsevärd propagandatillställning bara några kilometer från Carl Bildts utrikesdepartement, där man i åratal förgäves försökt att få honom fri. Den politiska linjen vid festivalen var villkorslöst stöd till regimen i Eritrea och allt den står för, inklusive krossad pressfrihet, polisstat och fångläger.


Det är ett symptom på hur det står till med svensk nyhetsförmedling att denna polisstatens stödfestival nästan inte alls nämnts i nyhetsflödet. För de stora medierna i Stockholm finns bara en festival så här års – Stockholm Pride. Det går att samtidigt ordna en festival med tusentals deltagare alldeles under näsan på TT och de andra stora Stockholmsredaktionerna – med en politisk inriktning som bland annat innebär att Dawit Isaak skall bli kvar bakom galler. Ändå blir det nästan ingen publicitet, förutom enstaka artiklar i Expressen och något lite i Svenska Dagbladet.

Det är samma Stockholmsmedier där några chefredaktörer under några månader försökte kompensera åratal av ointresse och utebliven rapportering om Dawit Isaak med en kampanj för hans frigivning. Nu verkar det vara pedal bakåt till det normala. Med undantag för främst Expressen är nyhetsförmedlingen om Dawit Isaak och förtrycket i Eritrea inställd – i likhet med en hel del annan nyhetsförmedling

Det ser ännu en gång ut att lyckas för Eritreas regim att avfärda alla frihets- och demokratikrav, och räkna med att den obstinata linjen inte får kännbara följder i relationerna till andra länder. EU-regeringarna har inte stoppat biståndsavtalen med Eritrea trots att allt som fanns av oberoende redaktörer är i fängelse eller döda. "


* * *

På den här adressen finns en ledare i Eskilstuna-Kuriren (lib) 2 augusti 2010 som tar upp Eritreas beskattning i Sverige - och dessutom ett besök i Stockholm av en hög regimföreträdare som är svartlistad av USA enligt beslut av president Obama - på grund av inblandning i terroristverksamhet. Även detta har de stora Stockholmsmedierna i stort sett låtit passera utan att det ansetts ha nämnvärt nyhetsintresse.

Det finns mer Sveriges Television kan sätta ljuset på, om de bara vill.