Bonniers anmälde presstödet

Medienyheter 080510

Det var – som många gissat – Bonnierkoncernen som anmälde det svenska presstödet till EU-kommissionen, en anmälan som ledde till att bland annat Svenska Dagbladet fick stödet kraftigt sänkt. Anmälan offentliggjordes som en bilaga till Bonniers remissvar om de nya presstödsreglerna.