Fortsatt ras för tidningar - SvD enda stora som växer

När de senaste upplagesiffrorna för dagspressen 2009 blev officiella igår var det totala minskningen 3,5 procent. Av de stora tidningarna var det bara Svenska Dagbladet som ökade. Dagens Nyheter hade tappat flest prenumeranter, över 20 000, nästan 7 procent av upplagan.