Kritik mot DN Debatt-undersökning

"Var tredje S väljare bytte block på grund av Ohly” - löd rubriken på DN debatt. Men ingenstans nämndes hur få det var som svarat och hur stor felmarginalen var.Vi diskuterar också det falska citatet i rubriken. DN Debatt har för övrigt länge fått kritik för citatrubrikerna men Bo G Andersson har infört en ny policy. Denna rubrik verkar dock bryta mot nyordningen.