Hemligstämpel ska dölja pinsamhet

11 min

I Sverige hemligstämplas tusentals myndighetshandlingar varje år. Det sker med hänvisning till sådant som "fara för rikets säkerhet" eller hänsyn till "Sveriges relation till annan stat". 
Men håller de motiveringarna? Oftast har den som vill se handlingen ingen aning - men någon gång ibland får journalister en inblick i hur myndigheter går loss med hemligstämpeln. 
Vi har talat med tre journalister som på olika sätt fått tag i sekretessbelagda handlingar. Håller myndigheternas motiveringar till hemligstämpeln?