SvT:s Srebrenicadokumentär fälld

Granskningsnämnden fäller Sveriges Television för  dokumentären Staden som offrades, om folkmordet i Srebrenica under krigen i Bosnien-Hercegovina 1995. Sändningen, i augusti förra året, möttes av omfattande protester och anklagelser om att filmen förnekade folkmord.
Granskningsnämnden konstaterar att SvT redan i påannonseringen sa att filmen skulle ge en "delvis ny bild" av händelserna i Srebrenica. Men man sade inget om på vilket sätt det handlade om nya uppgifter."Det förekom inte heller", skriver nämnden i sitt  "någon debatt eller något ifrågasättande eller problematiserande – i eller i anslutning till dokumentären – kring hur sakuppgifter förhöll sig till den vedertagna historieskrivningen. Genom detta kom uppgifterna och slutsatserna att framstå som odiskutabla. Att på detta oreserverade sätt sända en dokumentär med ett innehåll av så kontroversiell art strider mot kravet på opartiskhet i sändningstillståndet. Brister i sakligheten får tillskrivas den påtalade partiskheten."
Den sista formuleringen ligger enligt jurister Medierna talat med nära att kunna likställas med att dokumentären även kritiseras för osaklighet. Nämnden väljer dock att inte fälla i fråga om saklighet.

Även Mediernas inslag om filmen fällt
Medierna har i ett inslag i augusti 2011 tagit upp protesterna mot SvTs sändning av dokumentären. Även detta inslag har fällts av granskningsnämnden för bristande opartiskhet. Detta har meddelats i en så kallad pliktsändning av Sveriges Radio. I granskningsnämndens  sammanfattas fällningen på följande sätt: "I intervjusituationen med B (SvT:s Axel Arnö) framstod reportern genom sitt förhållningssätt som en företrädare för den kritik som han skulle rapportera om snarare än en opartisk företrädare förprogramföretaget. Det förhållandet att reportern upprepade namnet på den Facebook-grupp som hade bildats i protest mot beslutet att sända filmen och att han redogjorde för dag och plats för en inplanerad demonstration mot SVT kunde dessutom enligt nämndens mening, i det aktuella sammanhanget, uppfattas som en uppmaning till lyssnarna att delta i protesterna. Mot den bakgrunden anser nämnden att reportern tog klar ställning på ett sätt som inte är förenligt med opartiskhetskravet. Inslaget strider därför mot detta krav."