Kinas twitter skruvas åt i brytningstid

9:42 min

Medierna åker till Kina - världen kanske viktigaste land just nu för att titta närmare på mediernas roll i den dramatiska utvecklingen där. 
Kina är just nu i sitt kanske mest kritiska skede på ett decennium, när en partikongress ska byta ut i stort sett hela ledarskiktet. Då skruvar makten åt kontrollen - inte minst över informationen. 
Vi börjar i dom sociala medierna i Kina, för det är i mikrobloggarna som kineserna i några år kunnat föra en relativt fri och öppen samhällsdebatt. Men de senaste veckorna har det kommit ett bakslag. 
Björn Djurberg rapporterar från Peking.