Nationell Idag plagierar

Presstödsnämnden har upptäckt att tidningen Nationell Idag haft ett stort antal artiklar de senaste månaderna som till stor del plagierats ur andra tidningar, bland annat Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Antalet artiklar är dock inte så stort att det påverkar tidningens presstöd. Det berättar Aftonbladet.