Domstol slår fast: pressmeddelanden om läkemedel förbjudna

Förvaltningsrätten har nu dömt i det fall vi tidigare berättat om, då Läkemedelsverket förbjöd ett läkemedelsbolag att skicka pressmeddelande. Och domstolen ger verket rätt. De anser båda att ett pressmeddelande ska ses som riktat till allmänheten - och bolag får enligt lag inte göra reklam till allmänheten om receptbelagda läkemedel. Företaget och branschorganisationen LIF anser att pressmeddelanden tvärtom är skyddade av tryckfrihetsförordningen. Det är ännu oklart om domen kommer att överklagas.