JK väcker åtal mot GP-journalister för röjd källa

Justitiekanslern har beslutat att åtala tre journalister på Göteborgsposten för brott mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om tystnadsplikt. Vi här på Medierna var först att berätta om fallet för ett drygt år sedan. Det handlar om en kvinna som  blivit lovad anonymitet i tidningen, men där tidningen publicerade en bild där hon kändes igen. I Sverige finns en lag som tvingar journalister att respektera källors önskan om att vara anonyma. Annars kan de dömas, även i fall som det aktuella, där JK inte påstår att det skett med avsikt, utan av oaktsamhet. Men JK menar att det ändå är straffbart - hela frågan ska nu prövas i domstol.