Tidningschefer tror på minskad utgivningsfrekvens

Åtminstone hälften av de tillfrågade tidningscheferna tror att deras tidning kommer att komma ut färre dagar eller dra in distributionen till vissa delar av utgivningsområdet inom fem år. Det visar en undersökning från nyhetstjänsten Medievärlden Premium. Det är de minskade intäkterna från både annonser och prenumerationer som tvingar fram dessa åtgärder.