Mer känslor med Stefan Åsberg

17 min

Mer intervjumaterial med Stefan Åsberg som berättar hur han handskas med jobbiga känslor när han rapporterar från katastrofområden.

.