Digitalradio revideras redan innan införandet

I veckan meddelade Riksrevisionen att man ska granska planerna på att införa digital radioutsändning, så kallad DAB+. Hela radiobranschen står bakom planerna, som skulle leda till att alla måste köpa nya radioapparater. Riksrevisionen ska utreda om det är rätt satsade pengar. Särskilt vill man kontrollera om det är lämpligt att SR ska satsa pengar på att reklamradiobolagen ska kunna få rikstäckande kanaler.