Bombhot mot Gefle Dagblad uppmärksammades stort

Ett misstänkt bombhot mot Gefle Dagblad fick stor uppmärksamhet i torsdags och fördömdes av mediebranschens olika organisationer. Det var en kvinna som i ett samtal till polisen i Gävle talade om bomber och krävde att en artikel om radikalt islamitiska imamen Abu Raad skulle stoppas. Gefle Dagblad vägrade och artikeln spreds kraftigt, bland annat återpublicerades den av Expressen.se. Ingen bomb hittades och senare analyserade polisen samtalet närmare och drog slutsatsen att misstanken inte längre var olaga hot utan snarare falskt larm. Det rapporterar Gefle Dagblad på nätet.