Mediemanifestationer och motaktioner i flyktingkrisens spår

Veckans program ägnas helt åt flyktingkatastrofen och den mycket speciella medievecka som varit till följd av just situationen i Europa. För de senaste tio dagarna, efter att bilden på 3-årige Alan skakade om världen, har ju frågan dominerat fullständigt i tidningar och tablåer. Tidning efter tidning har också på olika sätt manifesterat, gått ut i upprop och tagit tydlig ställning. Men det är inte hela bilden. För samtidigt finns också en stark polarisering och en kraftig motreaktion från främlingsfientligt håll. Med kampanjer som kapas och grumliga försök att krossa Alan-bildens kraft.

Läs mer om veckans program!