Trollens kamp för att smutsa ner bilden av Alan

7:14 min

I veckan har vi sett hur just bilden på Alan hamnat mitt i den här dragkampen mellan två bubblor. Grumliga anklagelser om manipulation har såtts för att sprida tvivel över bildens kraftfulla budskap. Är bilden verkligen sann, och vad är det för historia som den egentligen berättar? Vår reporter Johan Cedersjö ringde upp Sveriges mest idag prisade pressfotograf, Paul Hansen, ute på jobb i Ukraina. En fotograf som också har många egna erfarenheter av hur politiska kampanjer ibland riktar in sig på just kraftfulla bilder.