Nyhetsrapportering i akuta krislägen och rysk medieallians med högerextrema

Med anledning av dåden i Paris frågar vi oss vad som är mediers uppgift i akuta krislägen. Sverige Radio har högst förtroende av alla nyhetsredaktioner. Men i akuta lägen är det kvällstidningarna som ger oss den uppdaterade informationen. Mönstret upprepades på fredagsnatten. Sveriges Radio kom inte ut med tydlig information och snabba extrasändningar. Vi samtalar på lördagsmorgonen med SRs programdirektör Björn Löfdahl om public service uppdrag i krislägen och hur väl SR levde upp till sitt ansvar i natt. 

Vissa partier har tydlig medvind när det gäller att synas i nyhetsrapporteringen om flyktingsituationen. Andra partier har betydligt svårare att synas. Det visar en undersökning som gjorts av Medierna i samarbete med medieanalysföretaget Meltwater. Vi återvänder till de ryska propagandamedierna som vi berättade om för ett par veckor sedan. Denna vecka om alliansen med högerextrema krafter i Sverige.
Läs mer om programmet!