Borg-bevakningen kritiseras och försvaras

11 min

Hur rimlig var bevakningen av den före detta finansministern Anders Borg och uppgifterna om vad han ska ha gjort på en fest i skärgården för nu två veckor sedan.

Den har trängt undan andra nyheter, debatterats, kritiserats och försvarats. Sammantaget har historien om Anders Borg på skärgårdsfest tagit enorma proportioner.

Vår reporter Therese Rosenvinge har gått bakom det som nu kommit att kallas "Borggate". 

Hur gick det till när uppgifterna blev kända? Vad visste redaktionerna när de tryckte på publicera-knappen? Hur stora rubriker är det rimligt att ge denna historia?