MEDIEBUDORDEN #6

JUST NU! Mediekonsument i ett stormigt nyhetsflöde

5:00 min

Del sex, sista delen, av vårt material Mediebudorden sammanfattar serien och ger generella råd till dig som mediekonsument i ett stormigt nyhetsflöde.

Under sex veckor har ni kunnat följa varje del i vår serie Mediebudorden. Det har handlat om nyheter i krissituationer, om hatstormar, om namnpubliceringar. Om krimjournalistik och så om situationerna när medier inte skriver.

I dagens del, den sjätte och den sista, har frilansjournalisten Jack Werner satt samman en lista med tips och råd som är mer generella.

Som inte rör specifika ämnen utan snarare är användbara för dig som mediekonsument i alla lägen.

Det handlar om allt från att läsa hela artiklar till att skapa en förtroenderelation till journalister du gillar.

Under texten kan du hitta bilder med alla tips. Bilderna är fria att sprida.