Studiosamtal: Om public service, opartiskheten och GAL-TAN

9:17 min

Den politiska vänster-höger-skalan kompletteras ofta av den så kallade GAL-TAN-skalan. Hur klarar SVT och SR att vara opartiska när det gäller den?

Där vänster-höger-skalan placerar in åsikter efter ekonomisk fördelningspolitik och synen på skatter, arbetsrätt och klass, skiljer GAL-TAN istället på värderingar som grön, alternativ och frihetlig (libertär) mot traditionell, auktoritär och nationalistisk.


Public service-bolagen ska ju vara opartiska i sin rapportering och varken ta ställning åt varken höger eller vänster.


Men hur väl klarar egentligen SVT och SR att vara opartiska när det gäller skalan GAL-TAN?

Näringslivets Medieinstitut har försökt kartlägga detta genom att titta på de 50 senaste fällningarna hos Granskningsnämnden.


Carl-Vincent Reimers som sammanställt kartläggningen redogör för den i ett samtal med Johan Cedersjö.