Mediehuset Grönt anpassade allt för att få presstöd – föll i granskning

11 min

Hur långt får ett medieföretag anpassa sin verksamhet för att få ut maximalt presstöd? Och på vilka grunder bestämmer staten vem som ska få del av över en halv miljard i skattepengar?

I flera månader granskade Myndigheten för press radio och tv Mediehuset Grönts utgivning. Och i förra veckan kom beskedet att två av företagets tidningar inte lever upp till kraven för presstöd. Tidningarna har varit för mycket kopior av varandra, slår Mediestödsnämnden fast.

Nu ska miljoner betalas tillbaka och ett infekterat bråk har brutit ut mellan Mediehuset Grönts VD och myndigheten. Vi har granskat turerna.