Långa handläggningstider hos Granskningsnämnden och förbättrad process hos Pressombudsmannen

Om du som privatperson blivit misshandlad i medier kan du få upprättelse genom Granskningsnämnden (TV och radio) eller Pressens Opinionsnämnd (tidningar).

Men räkna inte med att det går fort.

Vi har granskat handläggningstiderna.

Granskningsnämnden
Genomsnittlig handläggningstid för fällda ärenden på sammanträdesnivå.

2013: 146 dagar (50 ärenden)
2014: 139 dagar (41 ärenden)
2015: 146 dagar (43 ärenden)
2016: 191 dagar (58 ärenden)
2017: 244 dagar (38 ärenden)
2018: 240 dagar (63 ärenden)
2019: 178 dagar (28 ärenden) - upp till och med 1 oktober 2019.

Källa: Granskningsnämnden.


Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd
Från anmälan till beslut. Pressombudsmannens handläggningstid 2018 (2007 inom parantes).

1-7 dagar: 33 % (9 %)
8-15 dagar: 11 % (8 %)
16-30 dagar: 13 % (11 %)
31-60 dagar: 11 % (14 %)
Mer än 60 dagar: 32 % (58 %)

Från hänskjutning/överklagande till beslut. Pressens opinionsnämnds handläggningstid 2018 (2007 inom parantes).

1-30 dagar: 1 % (0 %)
31-60 dagar: 14 % (0 %)
61-90 dagar: 39 % (14 %)
Mer än 90 dagar: 46 % (86 %)

Källa: PO/PON.