Dalahjulet

Gomorron Dalarna är ett snurrigt program och än snurrigare blir det då vi drar på Dalahjulet.

Dalahjulet visar vad Lars eller Helena ska göra under morgonen. Kanske får de i uppdrag att klä en midsommarstång på bandyplan, det kan hända att de får delta i en korvätartävling eller varför inte hitta på en slogan för byn Spraxkya. Vad det blir avgör Dalahjulet.
-------------------------------------------------------------------

Dalahjulet måndag 5 januari

Första gången vi snurrade på Dalahjulet blev det Lars uppdrag att måla av sin kollega (dvs Helena). Och så här blev det färdiga resultatet.....likt? Döm själv.

-------------------------------------------------------------------

Dalahjulet måndag 1 februari
Det blev återigen Lars som fick visa sina färdigheter när vi snurrade på Dalahjulet. Uppdraget blev att skriva en dikt som heter Varför jag älskar Gunde Svan. Lars blev själv ganska nöjd med resultatet. 

Varför jag älskar Gunde Svan
Gunde, Gunde, Gunde
hur kunde, kunde, kunde...du sluta på Bingolotto?

Var det för att Bojarderna var för få?
eller var det för att du började bli gamal, trött och grå?
eller var det på grund av nått annat?
ja du slutade då, likt förbannat.

Å vad ska du göra nu?
en TV-grabb som du?
vad ger du dig in på för en ny karriär?
ja, kanske kan du börja här?

Här i Go’morron Dalarna, hos mig och Helena.
Va! Vill du inte? Nej, det kan du inte mena.
Vi som har samma efternamn du och jag
och ändå vill du inte vara med i vårat lag.

Ja, du går väl dina egna vägar. Vi börjar bli van.
Det är därför jag älskar dig. Kära, Gunde Svan!