Att adoptera ett barn

Varje år adopteras ungefär 800 barn till Sverige från andra länder och sedan slutet av 1960-talet så har nästan 50 000 barn fått nya hem och föräldrar genom adoptioner.

På torsdagkväll så anordnar Adoptionscentrum i Dalarna en informationskväll om adoptioner.

Margot Herrdin från Borlänge gäsrtad oss och berättade om hur det var att adoptera två barn från Ukraina.