Med brottsoffer i fokus

10 min

Jennifer Qvarnström är en av två brottsoffercontrollers vid Polisen i Dalarna. Deras uppdrag är att arbeta strategiskt med brottsofferfrågor för hela länet. Det innebär bland annat att de kartlägger vilka brister som finns till exempel när det gäller bemötande av brottsoffer och föreslår åtgärder till förbättring. Jennifer kom till studion med en redig frukost och berättade mer om sitt jobb.