STYGGTAVLAN OCH ANDRA BILDBERÄTTELSER FRÅN HASSELA KYRKA

Bengt Wiklund tillsammans med Lars Nylander, Majvor Vetonen och kyrkvaktmästaren Sören Gagner.

Hassela kyrka från 1826, renoverad 1951-53.

Under den renoveringen målades denna stora altartavla av konstnären Gunnar Torhamn.

Här sitter spelmannen Jon-Erik Hall med en låt i luften. Artur Engberg, en gång minister och landshövding är allvarlig vid hans sida.

De två största figuerna på målningen är Joris-Pelle, med staven, och Erik Norlius som båda utvandrande och skapade egna samhällen i Minnesota i USA i mitten på 1800-talet.

Till vänster står Skansens grundare Artur Hazelius, med anor från bygden. Snett ovan till höger vandringsprästen Jonas Rolin som gjorde sig känd i bygden bl.a. för sitt engagemang och sina fina predikningar.

Vacker träkonst som intarsia i den nya predikstolen med många träslag som tillsammans presententerar samtliga apostlar.

Styggtavlan har hängt i Hassela kyrka, den har sedan funnits på Hälsinglands museum i Hudiksvall under 50 år. Nu är den tillbaka igen på undanskymd plats. Den Domedagsbild med goda och onda i olika skikt berättar om vad som skulle kunna vänta en människa efter jordelivet. Här i den heta sektion verkar det vara tungt.

Lättare har det övre fromma skiktet. Moses längst till höger med hornliknande strålar i pannan är belåten och ser ut att ha satsat rätt under sitt liv som tavelskrivare.

Foto: Hasse Persson