Lektion 7

Röstläge:

Ett frekvensomfång för sångare eller genomsnittlig tonhöjdsfrekvens. Sagt på ett enkelt sätt : området mellan din högsta och din lägsta ton. Inom den klassiska sångvärlden är det vanligt att placera sångare i olika röstkategorier, här kommer en kort sammanfattning från högsta kvinnoläge till lägsta mansläget, detta finns också som lyssningsexempel i programmet.

1. Koloratursopran: ett högt register med klar klang och stor flexibilitet. Exempel: Nattens Dottnings aria ur Trollflöjten av  Mozart.

2. Sopran: ”en kvinnoröst väl annpassad för höga toner”. Exempel: Birgit Nilssson, Sarah Brightman.

3. Mezzosopran: ligger mellan sopran och alt. Exempel: Marlena Ernman, Ann-Sofie von Otter.

4. Alt: är ganska ovanligt inom operavärlden, oftas sjunger mezzosopraner altrollerna, dock väldigt vanligt inom populärmusiken.Exempel: Tracy Chapman.

5. Kontraalt: en damstämma med mycket lågt register.Exempel: Sarah Leander.

6. Kontratenor, countertenor: kallas också ibland kastratsångare, den katolska kyrkan tilllät inte kvinnor att sjunga i kyrkan så istället fick pojkar och unga män sjunga de högre stämmorna. För att få dem att behålla sin höjd och klang efter målbrottet förekom kastrering. Idag används det en betydligt humanare metod, att under målbrottet fortsätta att sjunga i falsett och träna sin sångteknik då behåller sångaren sin klang och höjd. Exempel: Mark Deller, Aris Christoffelis.

7. Tenor: Den högsta mansstämman (förutom countertenor) Exempel: Jussi Björling, Luciano Pavarotti.

8. Baryton: Den stämman som ligger mellan tenor och bas. Exempel:Loa Falkman, Peter Rangmar.

9. Basbaryton: Basbaryton sjunger såväl baryton-som baspartier. Exempel: Bryn Terfel

10. Bas: Den lästa mansstämman. Exempel: Paul Robeson

Man kan också säga att ”beroende på individuella förutsättningar, skolning och träning kan en sångare ha flera röstlägen.”

Vi pratade också om stämbanden före och efter puberteten, flickor och pojkars stämband är fram till puberteten lika långa, ca 9,5 mm på längden. När puberteten inträder växer pojkarnas stämband ca 10 mm, vilket gör att pojkar sjunker en oktav i tonhöjd. Flickornas stämband växer ca 4 mm. Vuxna  kvinnors stämband är ca 12-17 mm, vuxna män ca 17-24 mm. Fram till puberteten talar pojkar och flickor i samma tonläge, efter puberteten så talar och sjunger pojkar en oktav under flickorna.

Övning för att egalisera bröstklang och huvudklang:

Andas in och säg i det övre registret i fallande tonhöjd: Bill, boll, ball osv..(alla vokalerna), känn att du utgår från din huvudklang, för att hitta den så kan du fokusera tonen till en punkt i mitten av pannan övanför dina ögon.

Vi gjorde också en övning där du växlar mellan bröstklang och huvudklang:

Vi-hini, vo-hono, ve-hene osv..(alla vokalerna). Lyssna på programmet för exempel.


 

Lektion 8

Hur ofta bör du öva och hur kan ett övningstillfälle se ut?

Här kommer ett förslag hur du kan lägga upp din sångövning baserat på de övningar som vi gått igenom på de 7 lektioner som vi har haft. För att du skall förbättra din sång så krävs det att du övar, du kan lägga upp dina övningstillfällen efter den tid och den ambition som du har med din träning.

Mitt upplägg som följer är ett 60 minuterspass, om du har mindre tid så kan du korta ner de olika momenten, dock inte det första momentet som innehåller uppvärmning av kroppen och andning. Precis som vid annan fysisk aktivitet så bör du värma upp kroppen för att få igång blodcirkulationen och undvika skador.

* Värm upp kroppen, en snabb promenad på ca 10 min, eller jogga några minuter på stället så att du får igång energin. Därefter går du igenom de 4 övningar som finns i lektion 1 och 2 för att få igång energin. Tänk på att hela tiden utgå ifrån ”sångposition”.

* Sedan går du vidare till andningsövningar. Fokusera på att hitta bukandningen se lektion 1 och 2. Du kan också använda hävstångsövningen i lektion 3. Glöm inte boxningsövningen den är en energihöjande övning, finns på lektion 4.

* Nu är kroppen varm, hållningen på plats och du har fokuserat på andningen. Nästa moment är talövningar för att värma upp rösten: se lektion 5, talövning 1 och 2.

* Sedan går vi vidare med att hitta bröstklang och huvudklang, detta kan du läsa om i lektion 6 och övningarna med bill, ball och vi-hini, ve-hene som vi går igenom lektion 7. Prova dessa övningar i olika tonlägen och ”lek med rösten” så att du lär känna din röst och hur den låter i dessa olika lägen.

* Nu är din röst redo för att ”börja sjunga”, använd svängövningarna: bada-bada-bada-bam som finns att lyssna på i lektion 4 och voy-oy-oy som vi jobbade med under lektion 6. Dessa övningar handlar mycket om att ”hitta svänget” och lusten. Börja att sjunga dem i ett läge som känns bekvämt, prova sedan i både det höga och det låga läget, sjung dem stark och svagt, lyssna och känn hur din röst beter sig.

Dessa 5 punkter bör ta ca 30 min att gå igenom. Sedan kan du gå vidare med att sjunga de sånger som du vill öva på. Glöm inte bort att ta korta pauser emellan de olika momenten, drick gärna vatten lite vatten då och då under övningarna. Det är viktigt att det hela tiden känns behagligt när du sjunger och övar, pressa inte rösten utan jobba hela tiden mjukt.