15 feb 2012

Sopgubbe och stolt

23 min

Har du sett en sopgubbe åka runt i en stor grön lastbil i Gävle? Då är det mycket möjligt att det är avfallstekniker Sven-Olof Nilsson du träffat på. Varje dag går han in och ut soprum, tömmer stora behållare och hämtar flera ton avfall som Gävleborgarna slängt bort.

En tidig morgon fick Kristin följa med på en runda. Och hon imponerades av Sven-Olof Nilssons gigantiska nyckelknippa.