Utblick Sápmi 3 oktober

 
- Mer pengar till samisk alfabetiseringskampanj
- Malmtransport genom renbetesland oroar
- Kulturrådet får bakläxa på sin handlingsplan
- Sametinget bildar utskott för ökad demokrat
- Glädje över samisk integrering på skolan i Åsarna

Programledare: Thomas Sarri