Svar från Boställets enhetschef

Svar på brev från tidigare gäst på Bostället

Bostället är en av de verksamheter som erbjuds människor i hemlöshet inom Stockholms Stadsmission. Här finns akutboende för män och kvinnor och mer långsiktiga lågtröskelboenden och träningslägenheter. Dessutom finns sedan ett par år dagverksamheten Tigrarna där vi erbjuder hjälp att utifrån individens behov få hjälp och stöd i kontakten med myndigheter, samt få samtalsstöd av personal. I oktober i år öppnade motsvarande verksamhet, Björn, för män.

Akutboendet för män och akutboendet för kvinnor (ABK) vänder sig till människor som inte har någonstans att bo. Vi erbjuder nattlogi med fokus på basbehoven: mat, dusch, tvättmöjlighet, en säng att sova i, och samvaro med andra som är på Bostället.

Vi möter människor som nyligen hamnat i svårigheter, men även de som levt i utanförskap länge; människor som är beroende av alkohol och narkotika, som har psykisk och fysisk ohälsa.

När jag läser vår tidigare gästs brev, blir jag illa berörd av hur kvinnan upplever att hon har blivit bemött. Det goda bemötandet är grunden i Stockholms Stadsmissions arbete, både på Bostället och i alla andra verksamheter. En del av vår värdegrund är att vi lyfter fram alla människors lika värde, och människors behov av stöd och gemenskap i svåra livssituationer.

Vi har tydliga riktlinjer för medarbetare, vad gäller bemötande och arbetssätt. Om dessa riktlinjer inte följts kan det, enligt arbetslagstiftningen, leda till påföljder för den anställde. Sedan i år har vi också en klagomålshantering där gästerna på ett tryggt sätt kan anmäla brister i verksamheten. Det är viktigt att informationen kommer fram så fort som möjligt.

Att de händelser brevskrivaren refererar till skedde för minst ett och ett halvt sedan försvårar möjligheten att utreda exakt vad som skedde.

Stockholms Stadsmission driver stödarbete för människor i hemlöshet året runt, dygnet runt och möter omkring 250 personer varje dygn. Självklart sker misstag. När vi får kännedom om det utreder vi och förändrar rutiner eller arbetssätt för att förhindra att det sker igen. Vi är beredda att ta stort ansvar för att reparera eventuell skada för gästen och ställa saker till rätta.

När jag läser vår tidigare gästs brev ser jag några punkter som jag vill reda ut:

  • Ingen avvisas ifrån Bostället om det inte är fullbelagt (då ringer vi runt och försöker ordna en plats någon annanstans), eller om man är avskild (avskild kan man bli under en period om man till exempel har hotat/varit våldsam – och man kan återkomma igen efter att vi tillsammans rett ut det som skett i ett återkopplingssamtal. Alla har rätt till en ny chans!)
  • Vi väcker kl. 7 på morgonen, men det är för att tala om att det finns frukost. Det finns inget tvång i att gå upp vid den tiden, utan det går bra att stanna i sängen fram till cirka kl. 9. För ett år sedan var öppettiden till kl 10.00 och idag får man stanna till kl. 16.00.
  • Logistiken runt alla väskor är svår att hantera. Vi har försökt ställa undan väskor hos oss, vilket resulterat i sådana mängder att vi inte kunnat hantera det. När gäster plötsligt försvinner för långa perioder blir ansvarsfrågan för sakerna svårlöst. Väskhanteringen riskerar att bli en konfliktpunkt snarare än ett stöd. Men det hindrar inte att jag till fullo förstår kvinnans svårigheter av att behöva släpa runt på sina tillhörigheter. Vi har utifrån gästernas önskemål kunnat möta behoven av att förvara tillhörigheter i de delar av Bostället där våra gäster bor mer permanent. (Under perioder när de boende till exempel är på behandling behöver de inte oroa sig för vad som händer deras saker).
  • Vad gäller den så kallade ”servicen” är akutboenden inga hotell. Tanken är en helt annan. Det skall finnas ett ömsesidigt ansvarstagande från gäster och medarbetar vad gäller både trivsel och ordning och reda. Många uppskattar den delaktighet verksamheten bygger på. Det handlar om att bli sedd för sin förmåga och handlingskraft, både i smått och stort. Delaktigheten handlar oftast om enkla saker som att kunna baka en sockerkaka i köket på kvällen, att få sköta sin egen tvätt, att vara med och sköta blommor. Den grundliga städningen sker dock av en städfirma varannan dag.
  • Vad gäller friheten att välja akutboende för den som lever i hemlöshet, så finns den sedan flera år. Är man hemmahörande i Stockholms Stad så innebär ”tak över huvudet-garantin” att man kan vända sig till det härbärge man tycker bäst om.
  • Stockholms Stadsmission driver akutboende med offentliga medel och gåvomedel. De offentliga medel täcker inte den kvalitet vi vill erbjuda vad gäller mat, boende och medmännskliga relationer, utan vi går in med extra resurser för detta.

Slutligen håller jag verkligen med brevskrivaren om att ingen borde bli hemlös för att man är ekonomiskt utsatt för tillfället, eller ens för längre tid. Staden skulle spara pengar och bespara människor lidande om de kunde bo kvar i sina lägenheter.

Härbärgen är en akut boendelösning, där man sover natt för natt. Att kvinnan som skrivit brevet både skaffat sig arbete under sin och bostad härbärgestid är en stor bedrift. Många i den situationen hanterar inte mer än att ta sig fram en dag i taget. Boställets vision är att erbjuda en väg ut ur hemlöshet där akutboendet är en kortsiktig startpunkt för mer lånsiktga boenden på andra våningsplan. Flera av kvinnorna på ABK har gått vidare på detta sätt. Det ser vi som tecken på kvalitet i verksamheten.

Mija Bergman
Enhetschef Bostället

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".