Millenniets hittills sämsta konjuktur

7/5
Mycket mörkt för Stockholmsregeironen - så kan man sammanfatta den lokala konjukturbarometer som Stockholms handleskammare presenterade i dag. Rekordmånga företag har sagt upp folk och situationen för näringslivet i Stockholms län är nu värre än den var efter IT-bubblan.