16/7 Många vill klimatkompensera resan, populärt installera solceller och rattfyllon hittas med ny metod

Sex av tio Stockholmare vill klimatkompensera sin semesterresa men bara 1 av 100 gör det, visar ny undersökning. Krångligt att erbjuda klimatkompensation, tycker resebolagen. 
Stort intresse att söka bidrag till installation av solceller. Vi har besökt Huddingebon som gärna vill ha bidrag till solcellerna på villan.
Regeringen vill förbjuda tömning av båtlatriner i hav och sjö. Vad tycker båtägarna?
Citypolisen i Stockholm jobbar på ett nytt sätt med rattfyllerikontroller genom att lista ut vilka bilister man ska testa istället för att testa alla.
Titanic ur ett könsperspektiv - hur var det med de hjältemodiga männen egentligen? Titanic-experten och etnologen Claes-Göran Wetterholm föreläser på Sjöhistoriska museet.