Måndag 16 maj

Vildsvin i stan

Vildsvinsstammen har ökat med raketfart och nu räknar man med att det finns ungefär 150.000 vildsvin i landet. Många av dem finns i stockholmstrakten och märks mycket väl i Södertälje där man börjar bli van vid att få gräsmattan uppäten eller snarare upp-bökad av vildsvinen. Nu tror forskarna att vildsvinen kan bli dubbelt så många inom ett treårsperspektiv. Just nu pågår den årliga inventeringen av antalet vildsvin i Stockholm. Stockholm Idag pratar med Tommy Tuvunger, viltvårdare i Stockholms Stad.